Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy panoramę naszych gór (aktualizację panoramy na tablicy "Turystyka" na pl. Kieślowskiego).

Widok z drogi do "Bacówki" pod Stożkiem ok. 650 m npm (szlak żółty: Sokołowsko - Stożek Wlk.)

Zielone kółka - punkty widokowe.

Zostały poprawione błędy i naniesiono kolejne nazwy szczytów.

Pochodzenie (przedwojenne, turystyczne, obecni mieszkańcy) mniej znanych nazw zostanie omówione w osobnym dziale / serwisie w terminie późniejszym.

Ostatnie zmiany i poprawki:

[22-03-2012]

Dodano: Miś - regionalna nazwa Kostrzyny używana przez mieszkańców Sokołowska i okolic.

[11-08-2011]

Zmieniono:

  • Bukowiec - oznaczenie punktu widokowego - przeniesiono koło podanej w nawiasie najwyższej wysokości masywu (lokalizacja punktu widokowego na tym szczycie)
  • linie wskazujące na niewidoczne z tej lokalizacji przełęcze itp. - zmieniono na przerywane (Przeł. Trzech Dolin, Słoneczne Polany, Rozdroże pod Waligórą

[10-08-2011]

Poprawiono: wskazanie lokalizacji najwyższych szczytów Koziny i Średniaka.

Dodano: Miłosz i Jatki

Zmieniono:

  • Pasterski Jar na Pasterska Dolina (używana nazwa niewłaściwa - nie jest to jar tylko tzw. sucha dolina denudacyjna)
  • opis szczytu Bukowca - podano wysokość widocznego szczytu, w nawiasie podano wysokość najwyższego szczytu masywu

 

Możliwość automatycznego przewijania i zatrzymywania. Kliknięcie otwiera w nowym oknie plik graficzny z panoramą.

Fot. Paweł Gimzicki, Opis (nazwy, punkty widokowe): Marcin Fila