W dniu 27 lutego 2013 roku na Sesji Rady Miejskiej w Mieroszowie podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku.

 

Za zamknięciem szkoły głosowali:

 

Gubernat Ryszard
Gałązka Robert
Chmielnicka Maria
Mądrzak-Wendycz Agnieszka
Mizera Henryk
Nagórna Dorota
Sierakowski Ryszard

 

 

Zamknięto najlepszą szkołę w gminie, jedyną wybudowaną po wojnie, w doskonałym stanie technicznym nie wymagająca remontów, z doskonałymi wynikami nauczania potwierdzanymi testami kompetencji (najlepszymi w gminie), w przepięknej bezpiecznej lokalizacji, z doskonałym wyposarzeniem w pomoce naukowe w nowoczesny sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. W szkole prowadzi się wiele zajęć pozalekcyjnych, dzieci biorą udział w rozszerzonych zajęciach w-f. Położenie szkoły umożliwia prowadzenie zajęć w-f  na nartach biegowych co przekłada się na wiele sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły w wielu zawodach organizowanych w całej Polsce. Zamknięto szkołę, która pozyskała najwięcej w gminie pieniędzy z różnych programów unijnych (5 dużych projektów w ostatnich 3 latach). Nawet budowa przepięknego placu zabaw przy szkole, na który szkoła pozyskała pieniądze stało się zarzutem jednej radnej jako obciążenie budżetu gminnego.

Niestety Radni przeciwnicy nie chcieli o tym dyskutować, jedynym kryterium był koszt utrzymania szkoły, który jest o 100 tyś większy od szkoły w Kowalowej oraz liczba uczniów, która jest o 20 mniejsza niż w Kowalowej.
Należy się w tym miejscu wyjaśnienie. Większe utrzymanie szkoły w porównaniu z Kowalową bierze się z tego, że szkoła posiada o jeden oddział przedszkolny więcej oraz ma nieszczęście posiadania nowoczesnej ekologicznej kotłowni olejowej, co przy wysokim koszcie oleju opałowego przyczynia się do większych kosztów ogrzewania.

Nie trafiały do radnych argumenty,

  1. że utrzymanie oddziałów przedszkolnych należy do zadań własnych gminy i dla właściwego porównania, należałoby tego dodatkowego oddziału nie liczyć, gdyż jest to tylko dobra wola gminy, że ten oddział funkcjonuje.
  2. że liczba uczniów zależy od kształtu obwodu szkolnego i gdyby został wyznaczony tak aby dzieci z Rybnicy Leśnej i Unisławia Śląskiego trafiały do szkoły w Sokołowsku, która jest szkołą najbliżej położoną dla tych miejscowości to liczba uczniów w szkole by się zwiększyła. (dzieci z Unisławia Śląskiego uczęszczające do Szkoły w Kowalowej i tak muszą przejechać autobusem przez Sokołowsko)
  3. że, pozyskując pieniądze na termomodernizację szkoły zejdzie się znacząco z kosztów ogrzewania

Taki program naprawczy zrównałby naszą szkołę w utrzymaniu z kosztami utrzymania szkoły w Kowalowej i kryterium finansowe nie miałoby tutaj już znaczenia.

 

 

Przeciwnicy naszej szkoły stosowali wiele wybiegów aby wynik głosowania był taki jaki jest.

Przede wszystkim wyłączono z głosowania

dwie radne Katarzynę Wolską i Annę Macuk.

 

Kolejność głosowania nad zamykaniem szkół nie była przypadkowa. O ile na posiedzeniu Komisji Ogólnej 25 lutego 2013 pani burmistrz przekonywała, że to czysty przypadek (50/50) o tyle kolejność środowego głosowania już nie jest przypadkiem, zwłaszcza po wynikach poniedziałkowego głosowania. Wielu Radnych przekonywało o potrzebie zamknięcia obu szkół i gdy pierwsze głosowanie spowodowało zamkniecie szkoły w Sokołowsku radni cudownie w ciągu 5 min zrozumieli swój błąd i głosowali za pozostawieniem szkoły w Kowalowej.

 

Jak to możliwe, że tak poważny temat został potraktowany tak niepoważnie.

  1. terminy – materiały w środę, komisja w poniedziałek, sesja w środę. Łamanie procedur, brak możliwości zapoznania się z materiałami, przeanalizowania uwag. Niezgodnie z prawem przekazane powiadomienia, paragraf 59 pkt. 4 Statutu Gminy, materiały na temat planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów powinny być wysyłane najpóźniej na 14 dni przed datą wyznaczenia sesji
  2. argumenty – głównie finansowe – począwszy od 4 lutego otrzymujemy różne wyliczenia, kolejny raz nie wiadomo, które materiały są wiarygodne. Jeśli te otrzymane na 30 min przed Komisją Ogólną, to jak radny możne przygotować się merytorycznie do podjęcia dyskusji w tak poważnym temacie?
  3. Ignorancja. Brak burmistrza Andrzeja Laszkiewicza i dyr. Zespołu obsługi szkół Barbary Milewskiej – niedopuszczalne – pierwsza osoba odpowiada jako wybrana w wyborach bezpośrednich – przed wyborcami odpowiedzialna za zarządzanie gminą, druga powinna posiadać najpełniejszą wiedzę nt. spraw finansowych jednostek oświatowych w gminie.
  4. Nie poproszono o opinię rad rodziców i pedagogicznych. Opinia ZNP nie została na Komisji przedstawiona.  To oznacza że nie brane są pod uwagę opinie mieszkańców, którzy o planach gminy dowiedzieli się przypadkiem i na ostatnią chwilę. Żadnych spotkań, żadnych konsultacji.

Czy te fakty nie świadczą o tym, że Sokołowsko i jej mieszkańców władze gminy traktują niepoważnie ???!!!!!!!!!!!

 

 

W ub. roku, wysoka rada uznała, że bez oszczędności w innych dziedzinach, bez zapewnienia że dzieci będą miały warunki niezmienione lub lepsze, nie idziemy w likwidację szkół.  W poniedziałek radni zmienili zdanie. Tym razem większość optuje za likwidacją sokołowska i pozostawieniem Kowalowej. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie takiej decyzji.

1. Oszczędności ze zlikwidowania jakiejkolwiek placówki będą podobne – dlaczego więc Sokołowsko? – lepszy budynek, mniejsze straty gminy ze względu na konieczne remonty w Kowalowej.

2. Co z obwodami? Jaki obwód zostanie stworzony w Kowalowej? Czy szkoła przygotowana jest na przyjęcie wszystkich uczniów z Sokołowska? Czy klasy są odpowiednio duże, o ile zwiększą się koszty w Kowalowej+ dojazdy uczniów z Sokołowska.

3. Głosowanie Radnych na środowejj sesji bez danych liczbowych– likwidacja Sokołowska bez likwidacji Kowalowej pociąga za sobą konsekwencje, na temat których nie mamy danych. To niedopuszczalne.