"W styczniu 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku wywóz odpadów będzie obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą."

Więcej na: kuriermieroszowski.pl...znamy-stawki-za-wywoz-smieci