Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkoła nie musi być przykrym obowiązkiem dla dzieci. Nauczyciele i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku robią wszystko, żeby spotkania w szkole były dla dzieci radosnym wyzwaniem. Dzieci z Sokołowska, Rybnicy Leśnej, Kowalowej i Unisławia Śląskiego obok zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, mają też do wyboru zajęcia w ramach unijnego projektu: „Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów”.

 

Po lekcjach – sztuka

 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych to efekt przyznania szkole dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Na dwa projekty związane z zajęciami pozalekcyjnymi, które będą trwały przez cały rok szkolny 2008/2009, Szkoła otrzymała 100 tys. zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – po 50 tys. na każdy projekt.
Zajęcia w ramach pierwszego projektu rozpoczną się w październiku – dwie 10-osobowe grupy będą spotykać się po lekcjach dwa razy w tygodniu.
Nauczyciele stworzyli autorski program zajęć teatralnych i plastycznych urozmaiconych wyjazdami do teatru i galerii sztuki. Rezultatem zajęć będzie stworzenie w grudniu i styczniu przedstawienia jasełkowego i wystawy prac uczestników zajęć. Przez zabawę, dzieci z terenów wiejskich będą miały szansę na podniesienie poziomu wykształcenia i zapoznania się z prawdziwą Sztuką. Twórcy projektu liczą też, że dzięki niemu podniesie się świadomość rodziców w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci w sposób pożyteczny.
Projekt: „Sztuka sposobem na nudę i szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców gminy Mieroszów” realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach